Algemene procedure

Een klacht nemen wij serieus! En proberen wij uiteraard te voorkomen.

Het secretariaat, of de directeur/eigenaar zelf, zal bij een klacht per mail/schriftelijk, direct, of in ieder geval binnen 24 uur, persoonlijk contact opnemen met de cursist/cliënt en inventariseren wat de klacht precies inhoudt. Dit wordt gedocumenteerd. Wij luisteren en tonen betrokkenheid voor de situatie. Een klacht zal bij ons altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een maximale duur van 12 maanden bewaard.

Indien de klacht telefonisch binnenkomt, proberen wij direct de klacht te verhelpen en gezamenlijk op te lossen.

Indien de klacht van dien aard is, dat de klacht niet gelijk op te lossen is, dan wordt deze in behandeling genomen en intern besproken.

Vervolgens, binnen 2 werkdagen, ontvangt de cursist/cliënt per mail een samenvatting van wat er besproken is en komt Divine Ayurveda, indien mogelijk, met een passende oplossing. Indien Divine Ayurveda meer tijd nodig heeft om inhoudelijk op de klacht in te gaan, wordt de cursist / cliënt binnen de termijn van deze twee werkdagen hiervan op de hoogte gesteld. In dit geval kan de cursist/ cliënt binnen een termijn van vier weken inhoudelijk antwoord verwachten.

 

Specifieke afhandeling

De afhandeling van de klacht is afhankelijk of dit een klacht betreft een cursus/ opleiding betreft of dat de klacht over de geleverde zorg vanuit de praktijk. Hieronder kunt u meer informatie over de specifieke afhandeling lezen.

 

Klachten betreft de praktijk

  • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen.
  • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Quasir (E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538) dan wel de geschilleninstantie. De procedure is te vinden op de website van VBAG en via deze LINK. Divine Ayurveda voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  • Wanneer u een klacht indient via het VBAG (klachtenfunctionaris Quasir van VBAG) of de geschillencommissie, informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

Klachten betreft opleidingen en cursussen

  • In het geval dat Divine Ayurveda en de cursist er samen niet uitkomen, kan de cursist zich via deze link wenden tot de klachtencommissie van de KTNO.
  • Het oordeel van het KTNO, en eventuele consequenties die hiermee gepaard gaan, is bindend voor Divine Ayurveda.
  • Divine Ayurveda is sinds 2013 aangesloten bij KTNO; Onze cursussen en modules zijn geaccrediteerd door KTNO.